Toegankelijk UiTPASaanbod

UiTPAS is een vrijetijdskaart!

De UiTPAS werd in 2015 geïntroduceerd als middel om het vrijetijdsleven in de regio Zuidwest een boost te geven. Door het sparen van punten en omruilen voor leuke voordelen worden pashouders getriggerd om deel te nemen aan het aanbod en worden ze hiervoor beloond! Anno 2022 klokken we bijna af op bijna 50 000 pashouders!

UiTPAS is een kortingskaart voor mensen in armoede

Die boost moet er zijn voor alle lagen in de bevolking, nadrukkelijk voor mensen in financiële kwetsbaarheid. De UiTPAS biedt voor hen een korting aan van 80% op hun UiTPASactiviteiten. Momenteel telt onze regio maar liefst 13 000 pashouders die recht hebben op de korting. Straf! Maar: bereiken we ook die volledige 13 000 pashouders?

Vaststelling na 7 jaar UiTPAS

UiT onderzoek blijkt dat we een deel van de pashouders die recht hebben op het kortingstarief effectief bereiken, een ander deel niet. In 2019, een topjaar op vlak van UiTPAS, gebruikten 40% van de volledige groep pashouders die er recht op hadden, hun korting. Dit wellicht omwille van een combinatie van redenen:

 • Er is onvoldoende interessant UiTPASaanbod in de buurt waar de pashouder woont
 • De informatie die een pashouder krijgt is onvoldoende of niet correct
 • De pashouder ondervindt ondanks de korting toch nog drempels om deel te nemen aan het aanbod
 • De communicatie rond het aanbod is niet afgestemd op de doelgroep
 • ...

UiT onze UiTPASpartnerbevraging van 2021 bleek dat 91% van de UiTPASaanbieders gemotiveerd werd en dat nog steeds is door het aanbieden van het kortingstarief. Maar we ontvangen ook verschillende signalen dat ondanks men het wil, de doelgroep toch niet of nauwelijks komt aankloppen om met die korting deel te nemen.

7 B's van toegankelijkheid

Op 24 februari 2022 organiseerden we vanuit dit gegeven een webinar rond het toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod. De UiTPAS aanbieden als korting op deelnamegeld is zeker al een grote stap, maar er zijn nog tal van andere drempels waardoor kwetsbare groepen niet (durven/willen/kunnen..) deelnemen aan je activiteiten. In die webinar vatten we die samen onder de 7 B's van toegankelijkheid: 7 participatiedrempels die ervoor zorgen dat personen afhaken bij je aanbod. Het gaat om:

 • Betaalbaarheid
 • Bereikbaarheid
 • Begrijpbaarheid
 • Bekendheid
 • Beschikbaarheid
 • Betrouwbaarheid
 • Bruikbaarheid

Goed nieuws: als organisatie kan je die drempels gelukkig ook tackelen! Dat kan op korte termijn via quick wins, andere zaken zijn intensiever en moeten op de lange termijn aangepakt worden. We beschrijven hieronder de 7 B's en geven tips en inspiratie zodat ook jij aan de slag kunt met jouw organisatie.

1. Betaalbaarheid

Bij deze drempel moet je als organisatie bekijken of alles wel betaalbaar genoeg blijkt te zijn voor je volledige doelgroep, zo ook de financieel zwakkere groep. Met de UiTPAS counter je alvast de kosten voor het lidgeld. Maar wat met de kosten van vervoer of verplichte kledij? Bij sommige vrijetijdsactiviteiten is het weliswaar geen vereiste, maar toch een maatschappelijke verplichting bijna om iets te drinken tijdens of na de activiteit.

Enkele ideeën om de betaalbaarheidsdrempel te tackelen:

 • Vermeld duidelijk bij je tarieven dat men kan betalen met het UiTPAS kansentarief. Staat het er niet, dan durft men mogelijks afhaken.
 • Ondanks het aanbieden van de UiTPASkorting kan een lidmaatschap nog steeds duur uitvallen. Bekijk de mogelijkheiden om in schijven te kunnen betalen.
 • Op vlak van kledij kan het een idee zijn om in plaats van een volledig uniform te verplichten, slechts één stuk verplicht te maken om deel te nemen.
 • Je kan in samenwerking met andere organisaties een tweedehandsinzamelactie doen, zoals bijvoorbeeld de campagne #tweedeleven in Wervik.
 • Bied gratis (kraantjes)water aan, of verkoop samen met je tickets voor een evenement meteen ook enkele drankjetons.

2. Bereikbaarheid

Kan je doelgroep makkelijk je locatie bereiken? Is er voldoende openbaar vervoer in de buurt? Is je locatie fysiek toegankelijk voor personen met een beperking? Communiceer deze zaken zo duidelijk als mogelijk om te beginnen, maar je kan ook zelf enkele acties ondernemen!

 • Communiceer op je website, in folders, nieuwsbrieven.. welke buslijnen dichtbij stoppen aan je locatie en/of hoever het wandelen is van het dichstbijzijnde treinstation.
 • Communiceer op je website, in folders, nieuwsbrieven of je gebouw toegankelijk is voor mensen met een fysieke beperking.
 • Leid mensen toe naar een carpoolwebsite of organiseer dit zelf.
 • Haal inspiratie op www.ikgeraakerniet.be!

3. Begrijpbaarheid

Niet enkel het aanbod zelf, maar alles van regels en afspraken daarrond zoals starturen, het adres of meerkosten moeten duidelijk zijn. Anders loop je de kans dat er zich gênante situaties voortdoen waardoor men snel afhaakt.

 • Alles begint bij je eigen houding: wees vriendelijk, spreek duidelijk Nederlands en herhaal desnoods enkele keren tot het voor de deelnemer duidelijk wordt.
 • Geef extra informatie mee om nadien nog eens rustig te bekijken. Omcirkel of duid de belangrijkste zaken aan.
 • Maak op je website, in folders, op posters.. ook in beeld duidelijk waarover de activiteit gaat, liefst met foto's van de doelgroep zelf die je wil bereiken.

4. Beschikbaarheid

Wanneer vinden je activiteiten plaats? Is dit op het moment dat iedereen van je doelgroep beschikbaar is, of slechts een deeltje? En kan men gemakkelijk bij jouw organisatie terecht voor info en vragen?

 • Zorg voor duidelijke en verschillende mogelijkheden om je organisatie een vraag te kunnen stellen.
 • Maak een FAQ op voor je website met de meest gestelde vragen. Maar probeer die vragen gewoon sowieso al te voorkomen door duidelijkheid te brengen in de info zelf.
 • Ben je enkel maar bereikbaar voor een fysieke afspraak tijdens de kantooruren? Weet dan dat dit voor velen sowieso niet past omdat men wellicht dan ook aan het werk is. Probeer een (halve) dag buiten de reguliere kantooruren te voorzien voor afspraken.

5. Bekendheid

Hoe maak je jouw aanbod bekend bij het publiek? De truc is om hier op zoveel mogelijk paarden te wedden om een zo groot mogelijk bereik te hebben. We weten namelijk dat niet iedereen de flyers leest, de social media even goed opvolgt of de mogelijkheid heeft om jouw Nederlandstalig opgemaakte website goed te kunnen begrijpen.

 • Zorg voor mix van zowel on- als offline communicatiemiddelen en bekijk goed op welke manier je met die kanalen je doelgroep kan bereiken.
 • Probeer gebruik te maken van het UiTPAS beeldmateriaal, zodat je doelgroep weet dat men hier punten kan ruilen en kan deelnemen met het UiTPAS kortingstarief.
 • Zoek de doelgroep fysiek op! In Wevelgem zal de dienst vrije tijd samenwerken met het OCMW om burgers die recent een UiTPAS kregen met het kortingstarief uit te nodigen voor een gezellige infonamiddag waarin het vrijetijdsaanbod van Wevelgem en de rol van UiTPAS in het verhaal zorgvuldig uit de doeken te doen.

6. Betrouwbaarheid

Mensen moeten er vertrouwen in hebben dat wat je aanbiedt, ook effectief de verwachtingen inlost. 

 • Wees discreet in het toekennen van de UiTPASkorting. Elke UiTPAS ziet er namelijk hetzelfde uit, maar als je aan de balie luidkeels communiceert over het UiTPAS kortingstarief van de activiteit, zorgt dit mogelijks voor gênante situaties. Zorg daarom ook voor de nodige afstand aan je balie tussen burgers zodat dergelijke gesprekken op een discrete manier kunnen gebeuren.
 • Wees duidelijk in je communicatie rond afspraken en regels. 
 • Wijd voldoende aandacht aan het communiceren rond toegankelijk van je activiteiten. Wees er maar zeker van dat personen met een beperking als eerste zaak gaan bekijken of je activiteit/gebouw voldoet aan de nodige vereisten voor hun beperking.
 • Neem je doelgroep op in de beeldvorming van je activiteit. Maak bijvoorbeeld voor de affiche van de Buitenspeeldag een mooie foto van kinderen met verschillende culturele achtergronden, leeftijden, met en zonder beperking..

7. Bruikbaarheid

Je wil misschien een volledige doelgroep bereiken, maar lukt dat effectief ook met je aanbod? Bijvoorbeeld: je hebt dan wel een concertzaal in je gemeente, maar vinden daar ook voldoende concerten van verschillende genres, voor verschillende leeftijden en interesses plaats?

 • Doe een bevraging bij je doelgroep over mogelijke noden die zij ervaren, waarvan jij de invulling kunt voorzien.
 • Kijk ook eens intern: zorg je door bepaalde tradities er net niet voor dat je een deel van je doelgroep juist uitsluit? 
 • Geef je doelgroep de mogelijkheid om zelf het heft in handen te nemen voor het bepalen van je activiteiten! Maak als jongerenwerking een kalender op en brainstorm rond wat voor activiteiten jullie kunnen doen. Of ondersteun jongeren zelf in het opzetten van aanbod in je locatie, zoals de Young Curators in het Wilde Westen te Kortrijk.

 

UiT in zuidwest is een realisatie van zuidwest | www.zuidwest.be | alle rechten voorbehouden | privacyverklaring zuidwest | UiTPAS gebruiksvoorwaarden | UiTPAS privacybeleid