cultuurconsulent

Atelier zuidwest

Voltijds - onbepaalde duur

solliciteer voor deze job lees het functieprofiel lees het beleidsplan

Opzet

De projectvereniging zuidwest is de culturele verbinding tussen de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen die samen de ambitie hebben om culturele ontwikkelingen te stimuleren die de mogelijkheden van elke afzonderlijke gemeente overstijgen, de culturele kwaliteit van de regio op te tillen en een eigen profiel te ontwikkelen op basis van de kenmerken van de regio en zo in te werken op het cultureel imago. Zuidwest is een partner in regionale en professionele samenwerking rond cultuur, cultureel erfgoed én UiTPAS en deelt met de steden en gemeenten de missie om in 2025 een regio te zijn waar intens wordt samengewerkt, over de grenzen van gemeenten en sectoren, met de bedoeling onze positie als culturele en creatieve regio te versterken en een toekomst te verzekeren voor bestaand en nieuw creatief talent.

Ter versterking van haar bovenlokale werking zoekt zuidwest een gedreven cultuurconsulent die samen met de collega’s en het culturele veld de uitdaging aangaat om die missie in praktijk te brengen. 

Taken

 • Je werkt mee aan de implementatie van onze beleidsnota en vertaalt doelstellingen in concrete acties.
 • Je zet hiervoor initiatieven op, coördineert en/of voert projecten uit binnen het kader van de beschikbare financiële middelen.
 • Je maakt anderen warm en begeestert om projecten mee te realiseren.
 • Je animeert als procesbegeleider stuur-en werkgroepen, stelt projectplannen op die hieruit voortvloeien en bewaakt de kwaliteit en de voortgang ervan.
 • Je bent het verbindend aanspreekpunt in het bovenlokale culturele veld, voelt de noden aan vanuit het veld en weet erop in te spelen.
 • Je stimuleert culturele actoren om zich samen met anderen in regionaal verband te vernetwerken.
 • Je zet initiatieven op die samenwerking tussen actoren op lange termijn faciliteren en verduurzamenen.
 • Je ontwikkelt transversale samenwerkingsverbanden en bouwt mee aan een netwerk van partners en stakeholders over verschillende culturele sectoren en beleidsdomeinen heen.
 • Je woont vergaderingen bij van externe werkgroepen, adviesraden,... en begeleidt bestaande samenwerkingen.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen, trends en tendensen in de sector en deelt je kennis binnen de werking van zuidwest.
 • Je organiseert samen met de collega’s de eigen  activiteiten van  zuidwest  (bvb. vormingsactiviteiten, cultuur-en erfgoedcafés, inspiratietrips,...

Profiel

 • Je hebt minstens een Bachelor diploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.
 • Je hebt een gezonde algemene interesse in cultuur en de regio
 • Je werkt enthousiasmerend, diplomatisch en creatief.
 • Je werkt graag in team, maar kan ook zelfstandig projecten bedenken en uitvoeren.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een gezonde interesse in nieuwe media, frisse communicatie en open cultuurdata.
 • Je bent flexibel om ook occasioneel eens ‘s avonds of in het weekend te werken.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Wat bieden we je

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een boeiende en gevarieerde job in een klein en dynamisch team.
 • Een flexibele werkomgeving incl. de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • De kans om je bekwaamheden verder te ontwikkelen.
 • Verloning volgens barema PC 329.01 voor de socio-culturele sector (B1C: Sociocultureel medewerker inhoudelijk verantwoordelijk). Bruto voltijds maandloon bij 0 jaar anciënniteit: € 2.455,79
 • Relevante beroepservaring voor de functie wordt meegeteld voor de berekening van de anciënniteit. Zuidwest beslist over de relevante anciënniteit, met vragen hierover kan je terecht bij Marnix Theys (marnix@zuidwest.be). 
 • Maaltijdcheques (€ 8/gewerkte dag), hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-werkverkeer (gratis indien openbaar vervoer)

Solliciteren en procedure

Tot en met maandag 6 juni 2022 aanvaarden we sollicitaties. Solliciteren doe je online, via de knop, bovenaan het bericht.

 

De selectieprocedure bestaat uit een thuisopdracht, mondelinge proef en pyschotechnische proef. Indien je sollicitatie wordt weerhouden dan ontvang je op maandag 13 juni een thuisopdracht en een uitnodiging voor de psychotechnische proef. We vragen je de thuisopdracht voor te stellen tijdens het aanwervingsgesprek op maandag 4 of dinsdag 5 juli (bevestiging datum volgt).

Op basis van deze procedure wordt een wervingsreserve aangelegd.

Meer info

Voor alle info in verband met deze vacature kan je terecht bij Marnix Theys, coördinator zuidwest via 056 24 16 16 of marnix@zuidwest.be

UiT in zuidwest is een realisatie van zuidwest | www.zuidwest.be | alle rechten voorbehouden | privacyverklaring zuidwest | UiTPAS gebruiksvoorwaarden | UiTPAS privacybeleid